کسب امتیاز

 

شما میتوانید با خرید از باشگاه کیمدی کلاب، در ازای هر 10,000 تومان، یک امتیاز کسب کنید. سقف دریافت امتیازات روزانه 1000 امتیاز و سقف دریافت امتیاز ماهانه 3000 امتیاز است. این امتیازات جایگاه شما را در سرزمین برلیان معین می‌کند. سپس می‌توانید با امتیازهای کسب شده از خدمات و قرعه‌کشی‌های موجود در بازار استفاده کنید. در ضمن، علاوه بر خرید از فروشگاه‌ها روش‌ای دیگری نیز برای افزایش امتیازات در نظر گرفته شده است.

عضویت در باشگاه مشتریان کیمدی