دعوت از دیگران

 

با دعوت از دوستان خود از طریق لینک معرف که در پروفایل به شما اختصاص داده شده از ما هدیه بگیرید!

نحوه امتیازدهی این بخش به این صورت است که با معرفی هر فرد جدید و پس از اولین خرید او، مبلغ 30 هزار تومان به اضافه 2% مبلغ خرید او از ما جایزه خواهید گرفت.

 

ابتدا وارد شوید!