اشانتیون و پاداش

 

مشتریان کیمدی کلاب به ازای هر خرید خود درصدی از مبلغ پرداختی خود را به عنوان اعتبار خرید اشانتیون در پروفایل کاربری خود خواهد داشت که این اعتبار به صورت مبلغ و با واحد تومان ذخیره میشود.

همچنین برای استفاده از این اشانتیون میتوانید از سبد خرید اجناس اشانتیونی ما بهره مند گردید. اگر هدیه اشانتیون خود را تا 24 ساعت بعد انتخاب نمایید، میتوانیم این هدیه را همراه بسته خرید اصلی شما ارسال کنیم؛ در غیر اینصورت ارسال هدیه اشانتیون با پرداخت جدای هزینه ارسال منظور میگردد.

همین حالا خرید کنید